تومان۱۵۰,۰۰۰

ساعت ورود: 22:00 و 22:30 و 23:00

ساعت خروج: 02:30 و 05:00

رعایت پروتکل بهداشتی کرونا الزامی است

از ورود افراد زیر 18 سال معذوریم